Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
biuro@axbud.com  •  Sieraków k. Dobczyc: tel. 12 271 30 41  •  Myślenice: tel. 12 274 23 18
» Strona główna » Mapa strony
AXBUD

Materiały na Twój dom
Od fundamentu po dach


DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma Skład Materiałów Budowlanych AX-BUD Maria Fudalińska, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013,
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa projektu : „Wdrożenie systemu B2B, czynnikiem rozwoju firmy AX-BUD”

Projekt polega na wytworzeniu i uruchomieniu systemu B2B, przeznaczonego do wsparcia obsługi obrotu handlowego, którego integralnym elementem jest Platforma Obrotu Materiałami Budowlanymi (OMB).
Wdrożony system B2B, zapewni automatyczną wymianę dokumentów handlowych i komunikatów między Partnerami a firmą AX-BUD.

Okres realizacji projektu: 2013.08.01 – 2014.04.30
Informacji na temat projektu udziela:
Maria Fudalińska, tel. (12) 271-30-41, e-mail: biuro@axbud.com

Informacje na temat Unii Europejskiej, programu POIG oraz zagadnień związanych z dotacjami znajdują się na stronach: http://www.europa.eu, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, http://www.mg.gov.pl, http://www.mac.gov.pl, http://www.mrr.gov.pl, http://www.parp.gov.pl;
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Menu Strony